Klättra säkert

Klättring kan vara farligt och otillräcklig kunskap om säkerheten innebär en risk för dig och andra klättrare. Det är viktigt att du är rätt utbildad. Vi på Östersunds Klättercenter erbjuder klätterkurser utförda av licensierade instruktörer där du lär dig de nödvändiga färdigheterna. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för respektive kategori.

Säker bouldering – regler för bouldering
Klättra med barn – regler för klättring med barn
Säker repklättring – regler för repklättring