Regler för repklättring

Behörighetskort – grönt eller rött

När man klättrar rep tillsammans arbetar man alltid i lag om två personer, en person som klättrar och en annan som säkrar. I replaget, som det kallas, existerar ett slags gemensamt kontrakt om att passa på varandra och ta vara på varandras säkerhet. Repet som knyter er samman blir det synliga beviset på detta kontrakt. Att säkra en klättrare är ett stort ansvar och tillsammans ansvarar ni för varandra.

För att få klättra med rep på Östersunds Klättercenter krävs det ett behörighetskort. Kortet visar att du som klättrare har de nödvändiga kunskaperna som krävs. Det finns två typer av behörighetskort, det gröna och det röda. Dessa är utfärdade av det Svenska Klätterförbundet. Det gröna kortet krävs för topprepssäkring, medan det röda krävs för både ledsäkring och ledklättring (tekniken där du klättrar upp med ett rep, genom säkringspunkter, för att sedan sätta fast det i toppen).

Kunskaperna som krävs för det gröna kortet erhåller man genom en topprepskurs (om du är nybörjare) eller genom en uppklättring om du är en mer erfaren klättrare. Det röda kortet erhåller man genom en ledkurs (om du har grönt kort men är nybörjare) eller genom en uppklättring om du är en mer erfaren klättrare. Kontakta oss för mer info om kurs och uppklättring.

Behörighetskorten måste bäras synliga i klätterselen.

Observera att vi endast kräver grönt kort när du säkrar. Du kan fortfarande komma och klättra tillsammans med en vän som redan har grönt kort. Alla som ledklättrar och/eller ledsäkrar måste ha ett rött kort synligt i selen.

 

Kamratkontroll vid varje klättring – Selen och dess spännen. Dubbelåttan och infästningspunkten. Låskarbinen och repbromsen. Stoppknuten och säkringsrepet.
Knyt in dig i selen – Knyt in dig på rätt sätt i selen.
Tänk på barnens förutsättningar – Bristande koncentrationsförmåga. Lägre handstyrka. Stora viktskillnader.
Rätt handhavande av utrustningen – Använd utrustningen korrekt – följ produktrekommendationer. Alltid en hand i rätt position på bromsänden. Observera viktskillnader.
Uppmärksamhet vid säkring – Inget slack i repet. Säkringsposition nära väggen. Håll uppsikt över din klätterkamrat. Sitt ej ner när du säkrar.

Klipp alla karbiner – Klipp i samtliga mellansäkringar – fall kan ske när som helst. Grepp kan vrida sig eller gå sönder.
Klipp in repet i rätt höjd – Klipp in repet från stabil position. Klipp in repet, om möjligt, från midjehöjd. Upp till femte säkringen finns risk för markfall.
Fallzonen skall vara fri – Fallzon fri – På golvet och väggen. Första klättrare på väggen har företräde. Tänk på pendlingsrisken. Det falldämpande golvet skall vara fritt från föremål.
Topprep i dubbla karbiner – Två av varandra oberoende säkringspunkter.
Aldrig rep över rep – Aldrig två rep samtidigt i en karbin. Repet kan brännas av.
Fira ner försiktigt – Behåll kommunikationen mellan säkrare och klättrare. Fira ner långsamt och jämt.
Risk för pendel – Topprep på leder med branta överhäng får endast klättras med mellansäkringar.
 
Säker bouldering – regler för bouldering
Klättra med barn – regler för klättring med barn