Klättring är en sport med många olika inriktningar. Vi klättrar inomhus, vi klättrar på stenblock och bergsväggar, vi klättrar på sommaren och vi klättrar på vintern.

För att visa vad klättring är, för att inspirera och öka alla klättrares kunskaper kommer vi hålla workshops och ta in föreläsare till oss.

Det kan handla om inspirationsföreläsningar, hur du lägger upp ett bra träningsprogram, olika klättertekniker samt annan typ av träning som komplement till klättringen.