Entrékostnad för skolelever och föreningar

115kr/elev inklusive utrustning och ledare

105kr/elev inklusive utrustning

75kr/elev, utan ledare och utrustning

Mellan klockan 8.00 – 16.00 på vardagar

Boka en tid via mail eller telefon