Alla kurser bokas via info@ostersundsklattercenter.se

eller via telefon 0739388550

Gör en intresseanmälan, så återkommer vi om tillfälle.

Topprepskurs

För att få klättra med rep i klättergym över hela Sverige, krävs att du har ett grönt kort. Under en topprepskurs lär du dig att säkra en annan klättrare, knyta in dig själv och göra en kamratkontroll. Vi går igenom vad utrustningen heter, hur du kontrollerar din utrustning och går igenom olika typer av klätterstilar. En topprepskurs är en bra start för dig som vill börja att klättra med rep och ger dig grundläggande kunskaper. Vid kursens slut gör alla deltagare ett teoretiskt prov samt en uppklättring.

En kurs är på två tillfällen, vardera tillfälle är två timmar

Pris  1000 kr för vuxen, 900 kr för junior

Ledklätterkurs

Steget efter Grönt kort. Under en ledklätterkurs lär du dig ledklättra och ledsäkra självständigt. Ledklättra innebär att du upp  med väggen kopplar i repet i mellansäkringar fram tills du kommer till toppankaret. Som ledsäkrare tillkommer flera moment i ditt säkringsarbete och därför krävs att du är trygg i ditt säkrande och i din klättring med topprep.

Efter avslutade praktiska moment gör alla deltagare ett teoretiskt prov samt en uppklättring för att få sitt Röda kort.

En kurs är på två tillfällen, vardera tillfälle är två timmar

Pris  1100 kr för vuxen, 1000 kr för junior

Uppklättring grönt- och röttkort

Är du redan trygg i ditt säkrande kan du välja att göra en uppklättring.

Under uppklättringen ska du visa att du är medveten om säkerthetsaspekter och regler kring topp-/ledklättring och bouldering i en klätterhall, du ska visa hur du hanterar utrustning och utför en säker klättring och säkring vid topp-/ledklättring.

I en uppklättring ingår både ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

En uppklättring pågår i ca 45min

Pris  150 kr