Regler för bouldering

 
Var uppmärksam – Se dig omkring när du går vid boulderväggarna så ingen riskerar att falla på dig.
Landa på fötterna – Var försiktig när du chansar efter grepp om du är högt upp. Försök landa på fötterna om du ramlar/hoppar ned.
Klättrande har företräde – Klättrare på väggen har alltid företräde. Var noga med korsande leder/problem.
Håll landningen fri – Håll mattan fri från föremål som kan skada dig vid fall.
Spotting hjälper – Be en kompis hålla landningszonen fri och häjlpa dig om du ramlar bakåt. Att från marken ge stöd på detta sätt kallas för spotting och att ”spotta”. Från eng. hitta/finna.
Klättra ner – Försök att klättra ner istället för att hoppa. Minskar belastning på rygg och knän.
Uppsikt över barnen – Området är ingen lekplats för barn och de kan råka illa ut. Barn under 12 år måste följa särskilda regler.
 
Klättra med barn – regler för klättring med barn
Säker repklättring – regler för repklättring